Właściciel mediów, wydawca, producent i usługodawca

Lyoness Europe AG

Bahnhofstrasse 22, CH-9470 Buchs
 
Telefon: +41(0) 81 / 756 1902
Fax:        + 41(0) 81 / 756 1904
E-Mail:   office spam@gohere.go lyoness.ch 
                www.Lyoness.com
 
Spółka akcyjna z siedzibą w Buchs, Szwajcaria
zarejestrowana pod nr CH-170.3.026.427-4 Urzędu rejestracyjnego Kantonu ST.Gallen – Rejestr główny

Zarząd: Marko Sedovnik, Karl-Heinz Feddermann, Hubert Freidl

Prezes Rady Nadzorczej: Fernando Grave 

 

Spółka serwisowa działająca na zlecenie Lyoness Europe AG

Lyoness Poland Sp. z o.o.
Ul. Kosciuszki 169
40-524 Katowice
Tel. + 48 (0) 32 35 30 570
Fax. + 48 (0) 32 353 90 02
E-mail: office spam@gohere.go lyoness.pl

Sp.z o.o. zarejestrowana pod nr KRS 0000317878 w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP PL 954-26-57-008 
REGON 241056212 
Wysokość kapitału: 200,000PLN 
Prezes: Rafał Pięta
Organ rozstrzygający spory zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 524/2013 w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Świadczenie usług i rozliczenie abonamentu Service i Solution Pack oraz Loyalty Program następuje przez firmę Lyoness Group AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. FN 389134g, Email: groupag spam@gohere.go lyoness.com / Tel: +43 (0)316 7077 0

Świadczenie usług i rozliczenie cen abonamentu Lyconet Service za produkty Business Lounge, Lifeline Management System (LMS), Business Intelligence System (BIS) oraz MyLyconet następuje przez firmę Lyoness Group AG, Grazbachgasse 87-93, 8010 Graz, Austria. FN 389134g, Email: groupag spam@gohere.go lyoness.com / Tel: +43 (0)316 7077 0
* The margin benefits are dependant on the products purchased and the Loyalty Merchant. All hereto information on this website is therefore without guarantee.